Gizlilik Sözleşmesi

 

Check Up Turkiye - Gizlilik Politikası

 

Temel ilkeler

Checkupturkiye.com sitesinin kullanıcılarının mahremiyetine özel önem vermekteyiz. Veri özellikle izinsiz kişilerin erişimine karşı korunmakta ve güvenlik altına alınmaktadır. İşbu gizlilik kuralları ilgili olan tüm tarafların ilgisine sunulmaktadır.

Checkupturkiye.com internet sitesi açıktır. İnternet sitesinin ana hizmetlerinden birisi erken teşhisin önemi hakkında halkı bilgilendirmek, erken teşhise verilen önemi arttırmak adına düzenli sağlık kontrollerine kamuoyunu yönlendirmektir. Bu sebeple bu tür kişi ve kuruluşların verileri internet kullanan herkese kullanılabilir kılınmakta ve tarayıcılar tarafından da arşivlenebilmektedir.

 

Hizmetsel verilerinin işlenmesi ile ilgili kurallar

Sistem kütüklerinde yer alan bilgiler, internet bağlantıları ile ilgili genel kurallar neticesinde ortaya çıkan bilgiler (örneğin IP adresi), Checkupturkiye.com tarafından sunucularımızın teknik yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP adresleri genel, istatistiksel demografik bilgilerin toplanması amacıyla (örneğin, bağlantının kaynaklandığı bölge ile ilgili) kullanılmaktadır. Checkupturkiye.com hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak hizmetlerimizin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitelerimizi kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.

 

Kayıt sırasında gerekli olan veri

Kayıt formunda şu verilere ihtiyaç duyulmaktadır: e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre, ad (isimler), soyad, doğum yılı, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, posta kodu, ilçe, ikamet şehir/kasaba ve imza ile hesabı aktif etmek için gerekli tek sefere mahsus kod.

 

İfşa edilen kullanıcı verisi:

Kullanıcı tarafından yayınlanan görüşler, kayıt sırasında alınan imza ile işaretlenmektedir. Başka bir kullanıcı bilgisi alenen ifşa edilmemektedir. Kurumu kirletici, itibarını zedeleyici yorumlar checkupturkiye.com tarafından filtrelenmektedir. 

 

Sağlık kurumlarının profilinde ifşa edilen veri:

Kurumların profili kayıt sırasında sunulan, yetkili kişi ad-soyad,kullanıcı adı, e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre ve hesap aktivasyon kodu hariç, tüm bilgilerin tamamını göstermektedir. Buna ilave olarak özellikle, iletişim bilgileri ve checkup programları içeriği gibi başlıklar özellikle sunulmaktadır. Her bir profil görüşlerin listesini ve yaklaşık puanını gösteren bir listeyi de içerir.

 

Check up randevu ayarlanırken gerekli olan veri:

Bir sağlık kuruluşu ile randevu ayarlarken adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve bazı durumlarda kimlik numaranızı vermeniz gerekmektedir. Bu veri randevunun yapıldığı sağlık kuruluşu ile muhtemel olarak sağlık kuruluşundaki ilgili resepsiyon masasındaki kişilere gösterilecektir. 

 

Kişisel veriler

Checkupturkiye.com, kullanıcıların veya kurumların kişisel verilerinin başlangıcı, içeriği oluşturma, değiştirme, sona erdirme, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin ifasını düzeltme kapsamında işler. Kurum tarafından rıza verildiği takdirde, Checkupturkiye.com kayıt sırasında sağlık kuruluşu için zorunlu olandan daha kapsamlı veriyi işleyebilir. Kullanıcı veya Sağlık Kuruluşu tarafından sağlanan veri Checkupturkiye.com web sitesinde sunulan hizmetler ile bağlantılı amaçlarla işlenir ve rızaları olması durumunda Checkupturkiye.com tarafından istatistik ve pazarlama/reklam amaçlarıyla işlenebilir.

 

Kullanıcılar ve Sağlık Kuruluşları tarafından yayımlanan içerik

Sağlık kuruluşlarının profillerinde yayınlanan görüşler ve bilgiler herkesin erişimine açıktır. Checkupturkiye.com bu görüşleri kurumların itibarını koruma doğrultusunda belirli bir denetim altında tutarak yayınlar. 

 

Veri saklama ve veri koruması

Kullanıcıların kişisel verileri teknik ve organizasyonel tedbirlerin uygulandığı ve ilgili kişisel verilerin korunması düzenlemelerine uygun şekilde işlenmiş verilerin korunmasının sağlandığı bir veri tabanında saklanmaktadır. Sadece Checkupturkiye.com’dan özel yetkilendirilmiş yöneticilerin veri tabanına yetkisi vardır.

 

Kişisel verileri doğrulama, değişiklik yapma ve silme hakkı. Kısıtlamalar.

Herhangi bir zaman, kullanıcılar veya sağlık kuruluşları sözleşme kuralları çerçevesinde kendi kişisel verilerini gözden geçirme ve güncelleme veya silme hakkı vardır. Hizmet şartlarına aykırılıkları sebebiyle Checkupturkiye.com’a katılımı kısıtlanmış kişilerin mükerrer kayıt yapmalarını önlemek amacıyla, bu tür mükerrer kayıtları önlemek amacıyla gerekli olan verileri silmeyi reddedebiliriz.

İlgili mevzuat hükmü bu konuda izin verdiği ölçüde, Checkupturkiye.com kullanıcıların veya sağlık kuruluşlarının kişisel verilerin bir kısmını telif haklarının (veya diğer hakların) korunması amacıyla üçüncü taraflarla paylaşabilir; fakat sadece yazılı bir talebin varlığı durumunda (veya Checkupturkiye.com ile bu tür veri paylaşımı ile ilgili bir işbirliği anlaşması olmasına dayalı olarak) bu tür bir paylaşım yapılacaktır. Bu tür bir talepte bulunan kuruluş, ilgili içerik/ürün/hizmete ilişkin finansal telif hakkı (veya diğer haklar) olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. Ayrıca bu tür hakların ihlal edildiğine dair şüphe olmamalıdır. Checkupturkiye.com toplanmış kişisel verileri, kullanıcının rızası doğrultusunda veya kanun gereğince bu tür bir talepte bulunmaya yetkili kamu mercilerince gelen talep doğrultusunda da paylaşabilir. Checkupturkiye.com’a gönderilmiş elektronik postalar arşivlenmektedir ve gerektiğinde delil olarak kullanılabilmektedir.

 

Diğer İnternet Sitelerine bağlantılar

Checkupturkiye.com web sitesinde yer alan bağlantılarda yer alan internet sitelerinin sahipleri veya yöneticileri tarafından uygulanan mahremiyet politikalarından sorumlu değildir. Biz, kişisel verileri toplayan web sitelerinde yayınlanan mahremiyet korumasına ilişkin feragat hükümlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı veya sağlık kuruluşu, Checkupturkiye.com sitesine koyduğu bağlantının yönlendirdiği internet sitesinde yayınladığı içeriklerden tüm sorumluluğu kendisi üstlenmektedir.

 

Kullanıcılar veya sağlık kuruluşuna gönderilen bilgiler

Checkupturkiye.com tüm kullanıcılara, Checkupturkiye.com sitesindeki önemli değişikliklere ilişkin bildirimleri içeren e-posta gönderme hakkını saklı tutar. Checkupturkiye.com ayrıca, kullanıcı veya sağlık kuruluşu rıza gösterdiği takdirde, özellikle reklamlar ve ticari bilgi muhteviyatlı ticari e-postalar gönderebilir. Reklamlar ve diğer ticari bilgi muhteviyatlı bilgiler, sistem hesabındaki gelen ve giden postalara ayrıca eklenebilir.